EPCE®Waterdorpel

Het beeld van corroderend wapeningsstaal ter plaatse van het waterhol bij betonnen lateien, balkons, etc. is een bijna algemeen fenomeen. Niet zelden vormt dit waterhol het eerste schadepunt in een betonconstructie.

Een schade overigens, die niet zo verwonderlijk is, wanneer men zich realiseert dat corrosie van wapeningsstaal vooral optreedt, wanneer te weinig betondekking aanwezig is. En juist ter plaatse van dit waterhol is het realiseren van een voldoende wapeningsdekking immers problematisch.

Het corrosie probleem ter plaatse van het waterhol kan nu op uiterst eenvoudige wijze worden opgelost door toepassing van de EPCE®Waterdorpel. Onder de naam EPCE®Waterdorpel leveren wij een serie geprefabriceerde waterdorpels, die een ideale oplossing bieden voor het problematische waterhol in beton.

1. Bestaande toestand: te geringe dekking bij het waterhol. 2. Schade vanwege te geringe dekking. 3. Gerepareerd zonder zwakke plek. 4. Afgewerkt met de EPCE®Waterdorpel.


Nieuwbouw

Bij het prefabriceren van betonelementen of in het werk storten van betonvloeren die voorzien dienen te worden van een waterkering kan bij toepassing van de EPCE®Waterdorpel vlotter en met minder kans op schade naderhand worden gewerkt. Er behoeven immers geen speciale voorzieningen meer te worden getroffen bij het betonstorten: er wordt een vlakke plaat gemaakt, zonder waterhol. De waterkering wordt eenvoudig nadien opgelijmd.


Renovatie

De voordelen van de EPCE®Waterdorpel komen vooral tot uitdrukking in de renovatiesfeer. Na het verwijderen van losse beton en het ontroesten van de vrijgekomen wapening kan het betonoppervlak eenvoudig vlak worden gerepareerd. Geen speciale bekistingsstukken behoeven te worden gebruikt om het waterhol opnieuw te formeren. Na doorharding van de reparatieplek wordt eenvoudig de EPCE®Waterdorpel opgelijmd.

De renovatie van waterholschade is op deze manier uiterst eenvoudig en daarmee snel uitvoerbaar: repareer het beton en breng de waterkering aan.

Waar het wapeningsstaal nog niet is aangetast wordt vanzelfsprekend ook dit waterhol gevuld met de reparatiemortel, gevolgd door het aanbrengen van de EPCE®Waterdorpel. Ook op de nog niet aangetaste plaatsen is daarmee een hoeveelheid in de naaste toekomst te verwachten betonschade voorkomen!


Economische voordelen

De economische voordelen bij het gebruik van de EPCE®Waterdorpel zijn voor grote en kleine projecten zeer interessant.

Bij iedere andere vorm van reparatie moet men ± 4 maal met een steiger naar de werkplek. Bij gebruik van de EPCE®Waterdorpel slechts één maal, dus:

  • Géén materiaalverlies ter plaatse
  • Géén bekisting nodig
  • Géén lijmklemmen in gebruik (diefstal)
  • Minder steigerhuur
  • Minder manuren

EPCE®Waterdorpel

De EPCE®Waterdorpel is geprefabriceerd van een lichtgewicht epoxyhars gietmassa. Zoals onderstaande schetsen aangeven kunnen diverse modellen worden geleverd, zodat specifieke architectonische voorkeuren ten aanzien van vormgeving van de dorpel geen beletsel behoeven te vormen voor de keuze van dit profiel. De levering geschiedt in standaard lengten van 1 meter. De dorpels dienen op een vlakke ondergrond te worden opgeslagen.


Verwerking van de EPCE®Waterdorpel

De verwerking van de EPCE®Waterdorpel is uiterst simpel.

In de eerste plaats kan het profiel worden gezaagd, geslepen, geschuurd en geschroefd. Verstekzagen levert geen problemen, gebruik makend van een steen slijpschijf. Nadat de EPCE®Waterdorpels op maat zijn gezaagd vindt verlijming plaats met EPCE Lijm-Thix. Ook deze lijm is gebaseerd op epoxyhars. Dankzij de thixotropie van deze hoogwaardige tweecomponentenlijm kan

Na doorharding is een volkomen onverbrekelijke, weerbestendige verlijming verkregen, waardoor de EPCE®Waterdorpel één geheel vormt met de betonnen ondergrond. Aan de lijmzijde is de EPCE®Waterdorpel voorzien van lijmgroeven.

De ondergrond waarop de EPCE®Waterdorpels worden verlijmd dient uiterst schoon, droog en vrij van stof, vuil en verfresten te zijn. De lijm dient overmatig op de EPCE®Waterdorpel te worden aangebracht, zodat een volledige uitvulling van de ruimte tussen dorpel en ondergrond ontstaat. Vanzelfsprekend dienen dilatatievoegen in de ondergrond te worden doorgezet en afgekit.

EPCE®Waterdorpel kan vanzelfsprekend ook als sierstrip worden toegepast.