4. Verwerking

Bij de verwerking van de EPCE®Waterdorpel komen een aantal handelingen aan de orde, die wij in de navolgende pagina’s nader toelichten. We denken hierbij aan activiteiten zoals:

  • Afkorten
  • Buigen
  • Verlijmen
  • Overschilderen

Elk van deze onderwerpen worden nader toegelicht.

%%footer%%