4.3 Verlijmen

Een primaire bewerking van de EPCE®Waterdorpel is de verlijming ervan op de ondergrond. Wij onderscheiden hierbij een aantal punten, die voor een goede en duurzame verlijming van belang zijn:

  1. Principe
  2. Ondergrond voorbehandeling
  3. Geschikte lijmen
  4. Het aanbrengen van de lijm

%%footer%%