3.3 Eigenschappen

De eigenschappen van de EPCE®Waterdorpel zijn weergegeven onder de technische eigenschappen in de brochure.

Naast de technische eigenschappen is de vermelding van een bijzonder fysisch kenmerk relevant: de lengte van de EPCE®Waterdorpel.

In eerste instantie is gewerkt met twee lengten, nl. 1 en 2 meter. Na korte tijd bleek er geen enkele reden te zijn om de onhandelbare lengte van 2 meter te handhaven. Probleemloos kunnen de koppelingen tussen de afzonderlijke stukken worden gemaakt met de speciale lijm. Daarbij komt dat de EPCE®Waterdorpels normaliter vanaf een trap of stelling bovenhoofds worden aangebracht. De lengte van 1 meter is hierbij ideaal gebleken. Uitsluitend deze lengte wordt daarom nog gevoerd.

De EPCE®Waterdorpel is op lengte gezaagd en de lijmvlakken zijn geschuurd en van lijmgroeven voorzien, zodat het verkrijgen van een optimale hechting van de toe te passen lijm perfect mogelijk is. Door het schuren en het aanbrengen van lijmgroeven is een enigermate open structuur verkregen, hetgeen voor de hechting van de toe te passen lijm uitstekend is.

%%footer%%