9. Veilig werken met de EPCE waterdorpel

Bij het werken met de EPCE®Waterdorpel, de EPCE®Spuwer en de EPCE®Holplint dient rekening gehouden te worden met diverse veiligheidsaspecten. Wij noemen er een aantal:

  • Werken met gevaarlijke stoffen. De te gebruiken EPCE®Waterdorpel dient met de nodige voorzorgen te worden behandeld. Zowel hars- als verharder component van dit epoxyhars systeem zijn schadelijk voor de gezondheid. Gebruik van handschoenen en voorkoming van huidcontact is voorwaarde voor een veilige verwerking. Het Veiligheids Informatieblad van de EPCE Lijm-Thix is op verzoek beschikbaar.
  • Daarnaast kan het geschuurde en geslepen profiel scherpe randjes bevatten die tot snijwondjes van de huid kunnen leiden.
  • Werken met gereedschap. Wanneer de profielen moeten worden bewerkt (verstek zagen, afkorten etc.) gebeurt dit met scherp gereedschap zoals slijptollen, zagen, etc. Draag hierbij de vereiste beschermingsmiddelen.
  • Werken op hoogte. De profielen worden vaak op hoogte, werkend vanaf een ladder aangebracht. Aandacht voor valgevaar is dan ook steeds van belang.
  • Omgang met stof. Bij het slijpen en bewerken van de profielen ontwikkelt zich stof. Het dragen van een geschikt stofmasker is dan ook vereist.

%%footer%%