7.1 EPCE®Spuwer

De EPCE®Spuwer heeft als doel om aan verticale betonnen en andere bouwkundige vlakken te worden aangebracht teneinde langs deze vlakken stromend (regen-)water van het oppervlak af te spuwen.

Gezien de massa van deze spuwer en het feit dat deze vaak door direct zonlicht wordt bestraald (en daardoor een aanzienlijke warmteontwikkeling kan optreden) adviseren wij deze spuwer altijd met een elastische kit (zie 4.3.3) te verlijmen. Om thermische uitzetting op te vangen verdient het aanbeveling om tussen de afzonderlijke spuwers een met elastische kit gevulde ‘voeg’ van 2-3 mm aan te houden.

Een speciale spuwer wordt gevormd door modificatie van de EPCE Waterdorpel E1, die als benaming EPCE®Waterdorpel E1 Speciaal heeft gekregen.      

Voor het bewerken en aanbrengen van de EPCE®Spuwer is een zelfde methode te volgen als eerder omschreven voor het aanbrengen van de EPCE®Waterdorpels.

%%footer%%