7.3 Specialiteiten

Inmiddels is een serie prefab gootjes ontwikkeld van verschillende afmetingen. Deze gootjes, van 30 mm tot 100 mm, kunnen uitstekend worden toegepast als afschotgoot in op afschot te brengen (galerij- vloeren etc.)

Regelmatig wordt  ons  verzocht  een  speciaal  gietstuk  of  een  serie speciale gietstukken te fabriceren. Uiteraard voldoen wij, indien het in ons vermogen ligt, gaarne aan een dergelijk verzoek.

Recente voorbeelden zijn:

A. Onderdelen voor een monument ter vervanging van niet meer te verwezenlijken gietijzeren gietstukken

B. Letters op een betonnen monument, omdat deze in het beton niet gelijktijdig meegegoten kon worden.

In veel gevallen wordt ons verzocht om een afgeleide van de huidige strippen te leveren, iets dat wij door middel van zagen kunnen realiseren. Deze aanpassingen kunnen meestal voor geringe meerkosten worden uitgevoerd.

Indien u onze producten voor een andere toepassing wilt aanschaffen, zijn wij te allen tijde bereid u met raad en daad bij te staan.

%%footer%%