4.3.2 Ondergrond voorbehandeling

Bij de verlijming is het van belang dat krachten door de gemaakte lijnverbinding kunnen worden overgebracht.  Het gewicht van de dorpel continu te worden gedragen. Daarnaast dient de lijm ook optredende spanningen door bijv. verschillen in uitzetting tussen ondergrond en dorpel op te vangen. Daarom dient aan de verlijming alle zorg te worden besteed. Deze zorg begint met de voorbehandeling van de ondergrond.

Zoals bij de voorbehandeling van ondergronden voor epoxyhars systemen gebruikelijk is, dient de ondergrond aan de volgende voorwaarden te voldoen:

•             Droog, max. 4 % vocht

•             Treksterkte van min. 1,5 N/mm2

•             Vrij van olie, vet, vuil en oude verflagen

•             Vrij van cementhuid

Gezien het feit dat de verlijming plaatsvindt over een smalle strook, nl. de breedte van de EPCE®Waterdorpel, kan de ondergrond voorbehandeling beperkt van omvang blijven. Indien mogelijk verdient stralen de voorkeur. Grondig borstelen of beter: naaldbikhameren is een uitstekende behandeling ter verwijdering van hechting verstorende cementhuid en losse delen.

Aangezien de EPCE®Waterdorpel vooral in de renovatiesfeer wordt toegepast zal veelal sprake zijn van een aanwezige oude verflaag aan de onderzijde van balkon of galerij. Deze oude verfla(a)g(en)  dienen vanzelfsprekend tot op gezond beton te worden verwijderd.

%%footer%%