2. Noodzaak voor waterkering

Alhoewel het waterhol een zwak punt in de constructie vormt is het een noodzakelijk kwaad. Immers dient voorkomen te worden dat het water, dat langs het beton stroomt bij regen, door de wind aan de onderzijde meegesleurd wordt naar de gevel. Tijdens dit meestromen wordt een onnodig groot vlak van het beton aan de onderzijde belast door de zware wisselbelasting droog/nat, hetgeen zorgt voor een versnelde carbonatatie. Bovendien worden zouten van het betonoppervlak meegenomen en stroomt het geheel langs de gevel en de daarin aanwezige ramen.

Een esthetisch probleem vormt het ontstaan van schimmel en alggroei, alsmede vuilafzetting aan de onderzijde van galerij en balkonplaten. Veelal ontstaat er schade aan de aan de onderzijde aangebrachte verlichtingsarmaturen en lekkage tussen de aansluiting van kozijn en kozijn sparing.

Om vervuiling en versnelde betonschade te voorkomen is daarom een waterkering aan de buitenonderzijde van een betonconstructie onvermij­delijk. Tot dusverre is dit steeds een waterhol geweest, meegetorst met het beton. Het gebruik van een EPCE®WATERDORPEL is een perfect alternatief voor het problemati­sche waterhol.


%%footer%%